LENOIR — ຈິນຕະນາການດຳເນີນໄປຢ່າງປ່າເຖື່ອນ ເມື່ອນັກຮຽນຊັ້ນຮຽນທີ 5 ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ Valmead ຂຽນເລື່ອງຕົ້ນສະບັບ ແລະໃຊ້ຮູບພາບທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍປັນຍາປະດິດ (AI) ເພື່ອເປັນຕົວຢ່າງ.

Megan Simms, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສື່ມວນຊົນ, ແລະ Savannah Tester, ຄູສອນສິລະປະ, ມີຄວາມຄິດທີ່ຈະປະສົມປະສານເຕັກໂນໂລຢີກັບຫຼັກສູດພາສາອັງກິດແລະສິລະປະຂອງນັກຮຽນ.

.

Categories: AiHome

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *