ການແຜ່ລະບາດຂອງ Covid-19, ເພີ່ມຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະ ໜອງ ທົ່ວໂລກແລະການຂັດຂວາງອຸດສາຫະ ກຳ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພາຍຫຼັງການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄລນ, ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ ສຳ ຄັນຂອງການຈ້າງຄົນງານທີ່ມີຄວາມ ຊຳ ນິ ຊຳ ນານ, ມີປະສົບການໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.

ນີ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະໃນອົດສະຕາລີ, ບ່ອນທີ່ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບທັງສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ GDP ແຫ່ງຊາດ, ແລະແຫຼ່ງການຈ້າງງານທີ່ຫມັ້ນຄົງສໍາລັບປະຊາກອນທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່. ກົມສະຖິຕິອົດສະຕຣາລີ ລາຍງານວ່າ ຂະແໜງດັ່ງກ່າວມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ 10.4% ຂອງ GDP ທັງໝົດລະຫວ່າງປີ 2019 ຫາ 2020, ຫຼາຍກວ່າຂະແໜງດຽວອື່ນໆ, ແລະ ສະພາບໍ່ແຮ່ຂອງປະເທດ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດໃນເດືອນກໍລະກົດ 2021 ວ່າ ຫຼາຍກວ່າ 250,000 ຄົນໄດ້ເຮັດວຽກຖາວອນໃນອຸດສາຫະກຳ, ປີ. ໃນ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ Covid-19.

ເຖິງແມ່ນວ່າສິ່ງທີ່ອາດຈະເປັນຊື່ສຽງຂອງຂະແຫນງການເປັນຫນຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບການປ່ຽນແປງ, ອຸດສາຫະກໍາສາມາດເປັນຫນຶ່ງໃນການເຄື່ອນໄຫວໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ. ດ້ວຍການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຫຼາຍແຫ່ງເປັນບ່ອນພິສູດໃຫ້ເກີດນະວັດຕະກໍາໃໝ່ທາງດ້ານເທັກໂນໂລຍີ, ແລະກຳລັງແຮງງານທີ່ມີສະຕິຕໍ່ສັງຄົມ ແລະຜູ້ຖືຫຸ້ນໄດ້ຊຸກຍູ້ຄົນງານບໍ່ແຮ່ໄປສູ່ມາດຕະຖານໃໝ່ຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະການປົກຄອງ, ການຊອກຫາຄົນງານທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ ແລະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງ ຍັງຄົງເປັນສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ພວກເຮົາໄດ້ໂອ້ລົມກັບ Zenith Energy COO Graham Cooper ກ່ຽວກັບໂອກາດ ແລະສິ່ງທ້າທາຍຂອງໂລກໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້.

Giles Crosse: ສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກໆທີ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບການຈ້າງງານຢູ່ໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແລະຊັບພະຍາກອນຂອງອົດສະຕາລີແມ່ນຫຍັງ?

ການຮ່ວມມື: ຈໍານວນໂຄງການຊັບພະຍາກອນທີ່ກໍາລັງພັດທະນາໃນປະຈຸບັນ, ແລະຄວາມໄວທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງກ້າວຫນ້າ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂາດແຄນຢ່າງຮ້າຍແຮງຂອງທັກສະທີ່ເຫມາະສົມໃນຕະຫຼາດ, ເຊິ່ງຍັງຄົງເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນໃນໄລຍະກາງ.

ໂຄງ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ແມ່ນ​ມີ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ຫຼາຍ​ແລະ​ບາງ​ຄົນ​ຈະ​ໂຕ້​ຖຽງ​ວ່າ​ລາງ​ວັນ​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ​ແມ່ນ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ [a higher priority] ກ ່ ວາ ໂຄງ ການ ຢູ່ ໃນ ໄລ ຍະ ການ ດໍາ ເນີນ ງານ ຫຼື ການ ຜະ ລິດ, ແລະ ຍັງ ໄດ້ ຮັບ ການ ທົດ ແທນ ສໍາ ລັບ ການ ບໍາ ລຸງ ຮັກ ສາ ແລະ ການ ຜະ ລິດ ພາ ລະ ບົດ ບາດ ຕ້ອງ ມາ ຈາກ ສະ ນຸກ ເກີ ແຮງ ງານ ຈໍາ ກັດ ດຽວ ກັນ.

ບ່ອນທີ່ໂຄງການຜະລິດໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ພະນັກງານເພື່ອຜົນປະໂຫຍດໃນໄລຍະຍາວເຊັ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະການພັດທະນາສ່ວນບຸກຄົນ, ຕໍ່ກັບເງິນເດືອນທີ່ແຂ່ງຂັນ, ຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ເຄັ່ງຄັດໃນປະຈຸບັນກໍາລັງຊຸກຍູ້ການສະເຫນີຄ່າຕອບແທນ, ເຊິ່ງກາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະແຂ່ງຂັນໃນໄລຍະສັ້ນ. .

Crosse: ກ່ຽວກັບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທົ່ວໂລກແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານພູມສາດ, ການຈ້າງງານເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບແນວໃດ?

ການຮ່ວມມື: ພວກເຮົາໄດ້ຈັດການກັບບັນຫາຕ່າງໆພາຍໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທົ່ວໂລກຫຼາຍກວ່າສອງປີແລ້ວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການສຸມໃສ່ຄວາມໂປ່ງໃສກ່ຽວກັບການກໍານົດເວລາໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບໂຄງການທີ່ກໍາລັງກໍ່ສ້າງ.

ໃນຂະນະທີ່ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ການວາງແຜນແລະການໃຊ້ຈ່າຍໃນອາໄຫຼ່ແລະການຖືຫຸ້ນສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ, ສິ່ງທ້າທາຍຍັງຄົງຢູ່. ການສື່ສານແບບເປີດກັບລູກຄ້າ ແລະຜູ້ສະໜອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອຮັບປະກັນບັນຫາການຈັດສົ່ງ ແລະ ການສະໜອງໄດ້ຖືກກໍານົດໄວ້ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ແລະ ສະຖານະການທີ່ເໝາະສົມໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕະຫຼອດຂັ້ນຕອນການວາງແຜນຕ່າງໆ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ການບຳລຸງຮັກສາ.

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຊອກຫາການເພີ່ມທັກສະຂອງພວກເຮົາໃນພື້ນທີ່ເຊັ່ນ: ການຜະລິດແລະການຜະລິດອຸປະກອນແລະໂຄງສ້າງທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເຮັດສໍາເລັດໂຄງການຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນບາງຢ່າງ.

ພວກເຮົາຍັງເຫັນການປ່ຽນແປງອື່ນໆ, ຕົວຢ່າງ, ບ່ອນທີ່ການຜະລິດນອກຝັ່ງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເມື່ອກ່ອນ, ປະຈຸບັນພວກເຮົາເຫັນການປ່ຽນແປງທີ່ຊ້າລົງ, ເຊິ່ງຄວາມໄດ້ປຽບຂອງການຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບຕາຕະລາງ, ເວລາແລະຄວາມປອດໄພຂອງການສະຫນອງເກີນກວ່າ. [costs]. ນີ້ແມ່ນດີສໍາລັບຜູ້ຜະລິດທ້ອງຖິ່ນ, ແຕ່ການຂາດແຄນທັກສະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈ້າງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນອາດຈະຈໍາກັດການເຕີບໂຕນີ້.

Crosse: ຫນຶ່ງຈະຫວັງວ່າການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ net-zero ແລະ renewables ຈະຊຸກຍູ້ການຈ້າງງານແລະທັກສະ? ນີ້ແມ່ນການພັດທະນາຕາມທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການບໍ?

ການຮ່ວມມື: ມັນຊຸກຍູ້ຄວາມຕ້ອງການທັກສະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຄວາມໄວຂອງຂະບວນການພັດທະນາແລະຈໍານວນການຕິດຕັ້ງໃຫມ່ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຫມາຍຄວາມວ່າມັນຍາກທີ່ຈະສ້າງທັກສະການພັດທະນາທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຄຸ້ມຄອງຊັບສິນໃນໄລຍະຍາວ.

ໃນລັກສະນະດຽວກັນທີ່ພວກເຮົາຄຸ້ມຄອງການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຈາກກາຊວນໄປສູ່ການກະຈາຍອາຍແກັສແລະອາຍແກັສ, ພວກເຮົາອີງໃສ່ບາງຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນຕົ້ນສະບັບແລະປະສົບການສາກົນເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນຄວາມຮູ້ແລະທັກສະທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາ.

ແນ່ນອນ, ອຸດສາຫະກໍາແມ່ນສືບຕໍ່ສ້າງປະສົບການແລະທັກສະໃນ ‘ແບບດັ້ງເດີມ’ ທົດແທນເຊັ່ນ: ແສງຕາເວັນແລະພະລັງງານລົມ, ໃນຂະນະດຽວກັນຄວາມຄືບຫນ້າຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທາງເລືອກເຊັ່ນ hydrogen ແລະສີຂຽວ – ກາຊວນຍັງຈະເລັ່ງການພັດທະນາແລະການຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດໃນການບັນລຸເປົ້າຫມາຍຕ່າງໆ. .

Crosse: ໃນປັດຈຸບັນໂລກປະເຊີນກັບວິກິດການສະພາບອາກາດ, ແລະໃນຂອບເຂດເສດຖະກິດເຊັ່ນດຽວກັນ. ການຈ້າງຄົນທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໄດ້ແນວໃດ?

ການຮ່ວມມື: ການຮັບສະໝັກ ແລະຮັກສາຄົນທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມສຳເລັດຂອງທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ, ແລະໃນແງ່ຂອງການຫັນໄປສູ່ຈຸດສູນ, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງມີຄົນຢູ່ໃນເຮືອທີ່ແບ່ງປັນວິໄສທັດ ແລະເປົ້າໝາຍຂອງເຈົ້ານຳ.

ຈາກທັດສະນະພະລັງງານຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ນັ້ນກໍ່ຫມາຍເຖິງການຮັບປະກັນການສະຫນັບສະຫນູນຂອງຜູ້ທີ່ກໍາລັງຫັນປ່ຽນອອກຈາກລະບົບໄຟຟ້າທີ່ມີການປ່ອຍອາຍພິດສູງ, ທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບໄປສູ່ລະບົບໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດຕິພາບ, ສີຂຽວໃນປະຈຸບັນ. ມັນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ສໍາຄັນຂອງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືບໍ່ໄດ້ຖືກຍົກເລີກຫຼືຖືກມອງຂ້າມເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການຜະລິດໄຟຟ້າແບບຍືນຍົງ.

ຈາກລະດັບການສຶກສາ, ການລົງທຶນແລະການຄົ້ນຄວ້າໃນປະຈຸບັນໃນລະບົບພະລັງງານທົດແທນໃນອຸດສາຫະກໍາ, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະທົດລອງໃນຂົງເຂດນີ້, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງຮັກສາຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະການປ່ຽນແປງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນອຸດສາຫະກໍາຊັບພະຍາກອນທີ່ຈະລວມເອົາຫຼືລົງທຶນ. .ໃນຄວາມຄິດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນເຂົາບໍ່ໄດ້ປຽກຊຸ່ມ.

Crosse: ວິທີການອຸດສາຫະກໍາມໍລະດົກສໍາລັບທັງປະຊາຊົນແລະການຂຸດຄົ້ນໂດຍທົ່ວໄປໃນອົດສະຕາລີຕ້ອງການການຄິດຄືນໃຫມ່ບໍ? ແລະ​ອະນາຄົດ​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ?

ການຮ່ວມມື: ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາທີ່ຈະເບິ່ງວິທີການຂອງຕົນເປັນໄລຍະແລະຊອກຫາວິທີທີ່ຈະເຮັດສິ່ງທີ່ດີກວ່າຫຼືແຕກຕ່າງກັນ, ການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ແລະທັກສະທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະເວລາ. ມັນຈະໃຊ້ເວລາການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມຄິດ, ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໄປໃນຈຸດທີ່ການດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ສາມາດມີກໍາໄລໄດ້ໂດຍການດໍາເນີນງານພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ການຜະລິດໄຟຟ້າແບບຍືນຍົງ?

ການກໍານົດລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ສູນຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ແຈກຢາຍ, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟແລະການແບ່ງປັນພະລັງງານລະຫວ່າງທະວີບທັງຫມົດຈະມີສ່ວນທີ່ຈະມີບົດບາດໃນການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ.

Crosse: ມີອັນໃດແດ່ທີ່ຂະແຫນງການຂຸດຄົ້ນແລະຂຸດຄົ້ນຂອງອົດສະຕາລີຕ້ອງມີສິດໃນການຄຸ້ມຄອງຄົນ, ການຈ້າງງານ, ແລະການຫັນປ່ຽນພະລັງງານສະອາດ?

ການຮ່ວມມື: ຢ່າຢ້ານທີ່ຈະຮັບເອົາຂະໜາດ ແລະການຮ່ວມມືເພື່ອຮັກສາຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ຈຳເປັນ. ປະສິດທິພາບການຜະລິດພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນຕາມຂະຫນາດ, ແລະພະລັງງານທົດແທນແມ່ນບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ.

ນອກຈາກນີ້, ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຈາກການຜະລິດໄຟຟ້າບໍ່ແມ່ນວິທີດຽວທີ່ຈະສ້າງປະສິດທິພາບການຜະລິດສີຂຽວ. ພື້ນທີ່ອື່ນໆຍັງສາມາດເບິ່ງໄດ້, ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ນ້ໍາ, ແລະການຄຸ້ມຄອງແລະການນໍາໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.

ພະ​ລັງ​ງານ​ທົດ​ແທນ [and] ປະຈຸບັນ, ພະລັງງານໄຟຟ້າແມ່ນຈຸດສໍາຄັນຂອງການສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ, ແລະນີ້ແມ່ນມາຈາກການກັບຄືນໄປບ່ອນຂອງການລົງທຶນຢ່າງຈິງຈັງແລະ leveraging ຜົນສໍາເລັດອື່ນໆໃນໂລກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອົງການຈັດຕັ້ງຄວນໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂຸດຄົ້ນ, ທົດລອງ, ແລະປະດິດສ້າງເພື່ອພັດທະນາໂອກາດຄວາມຍືນຍົງອື່ນໆ, ແລະບໍ່ຖືກຍຶດຕິດກັບອໍານາດເປັນການແກ້ໄຂທັງຫມົດ.

Crosse: ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຈົ້າອາດຈະພິຈາລະນາເປັນຂະແຫນງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂອງອົດສະຕຣາລີທີ່ເຫມາະສົມໃນເວລາ 20 ປີ, ຍ້ອນວ່າເປົ້າຫມາຍສຸດທິໄດ້ເຂົ້າຫາ?

ການຮ່ວມມື: ຂະແໜງການທີ່ມີໂອກາດສໍາລັບພະນັກງານ, ນັກລົງທຶນ ແລະຜູ້ປະດິດສ້າງ, ເຊິ່ງຊັບສິນທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ພະລັງງານ ແລະ ນໍ້າແມ່ນມີຢູ່ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດປຽບທຽບຂອງທຸກຄົນ.

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຍັງຄົງເປັນຂະແໜງໜຶ່ງໃນທຸລະກິດຂອງອົດສະຕຣາລີ ເຊິ່ງມີຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາກຫຼາຍ, ຕັ້ງແຕ່ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຄັ້ງດຽວ, ຂະໜາດນ້ອຍ, ຈົນເຖິງຫຼາຍປະເທດຫຼາຍປະເທດ. ການຫັນໄປສູ່ການປະຕິບັດແບບຍືນຍົງແລະການສະຫນອງພະລັງງານທົດແທນໂດຍສະເພາະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສໍາຄັນ, ແລະບາງການດໍາເນີນງານຂະຫນາດນ້ອຍອາດຈະບໍ່ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ຜູ້ຄວບຄຸມແລະຜູ້ທີ່ຊອກຫາທີ່ຈະວາງເປົ້າຫມາຍໂດຍສະເພາະໃນອຸດສາຫະກໍາຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາເລື່ອງນີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ, ອຸດສາຫະກໍາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຫນຶ່ງທີ່ສາມາດສືບຕໍ່ສະຫນອງໂອກາດໃນການເຮັດວຽກແລະຄວາມປອດໄພວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມັນເຮັດໃນປັດຈຸບັນ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງດໍາເນີນການຢ່າງຍືນຍົງເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນທັງຫມົດ.

Categories: AiHome

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *