ຖ້າລູກຂອງທ່ານບາງຄັ້ງກໍ່ພະຍາຍາມຮັກສາຄວາມສົນໃຈໃນຫົວຂໍ້ໂຮງຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ພວກເຮົາມີທາງອອກທີ່ອາດຈະແກ້ໄຂໄດ້.

MEL Science ດໍາເນີນການຢູ່ໃນຮູບແບບການສະຫມັກ: ທ່ານສາມາດເລືອກທີ່ຈະໄດ້ຮັບ 1-3 ຊຸດຕໍ່ເດືອນດົນເທົ່າທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການຮັກສາຄວາມມ່ວນດ້ານການສຶກສາຕໍ່ໄປ. ເຂົາເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ 100+ ໂຄງການທີ່ສົ່ງມອບໃຫ້ທຸກເດືອນ, ບວກກັບ 50+ ປະສົບການດິຈິຕອນທີ່ມີຢູ່ທຸກເວລາ. ມັນເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ຈະໃຫ້ລູກຂອງເຈົ້າມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ລໍຄອຍໃນທຸກໆເດືອນ ແລະ ຖ້າເຈົ້າສາມາດປະຫຍັດເງິນໃນຂະບວນການໄດ້ — ດີກວ່າ!

Categories: HomeVR

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *