ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ Jefferson-Morgan, ທັກສະຊີວິດ ແລະຄູສອນທີ່ຊ່ວຍປິ່ນປົວໂຣກ Autistic Brittany McIntire ກໍາລັງຍ່າງນັກຮຽນຊັ້ນຮຽນທີ 3 Ian Mason ຜ່ານເກມສະເໝືອນຈິງຂອງ Halloween.

.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *