4 beste manieren om van een gebruiker een beheerder te maken op Windows 11

Op een pc met Windows 11 kunt u meerdere gebruikersaccounts aanmaken. Elk gebruikersaccount krijgt zijn toepassingen, opslag, instellingen, enz. Dit zorgt ervoor dat meerdere personen of personen met meerdere rollen een pc kunnen gebruiken zonder elkaar te storen. De aangemaakte gebruikersaccounts kunnen worden beheerd door iemand met de rol van beheerder. Er kan echter maar aan één gebruiker die rol worden toegewezen.

De rol van beheerder geeft een gebruiker speciale privileges, zoals het installeren van software, het bijwerken van het beveiligingsbeleid van de pc en het oplossen van problemen met de pc. Wanneer u Windows installeert of een systeem met voorgeïnstalleerd systeem aanschaft, is standaard één beheerdersaccount actief. Om van een andere gebruiker een beheerder op Windows 11 te maken, volgen hier de verschillende manieren waarop u dit kunt doen.

Een gebruiker een beheerder maken met behulp van instellingen op Windows 11

Als het gaat om het wijzigen van de configuraties van uw Windows-pc, is de eerste plaats om te beginnen het menu Instellingen. Het maken van een nieuwe gebruiker tot beheerder kan echter alleen worden gedaan vanaf een beheerdersaccount. Ga als volgt te werk om van een gebruiker een beheerder te maken met behulp van de Windows-instellingen:

Stap 1: Klik op uw pc op het menu Start.

Stap 2: Klik op Instellingen.

U kunt de sneltoets Windows + I gebruiken om het menu Instellingen te openen.

Stap 3: Klik op Accounts aan de linkerkant van het paneel Instellingen.

Stap 4: Klik op de optie voor ‘Familie en andere gebruikers’ in het rechterdeelvenster.

Stap 5: Onder uw familie of andere gebruikersgroep zou u de andere accounts op de pc moeten zien. Klik op de vervolgkeuzelijst naast het gebruikersaccount om beheerder te worden.

Stap 6: Klik op Accounttype wijzigen.

Stap 7: Klik in het venster Accounttype wijzigen op de vervolgkeuzelijst en schakel over van Standaardgebruiker naar Beheerder.

Stap 8: Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan.

Een gebruiker een beheerder maken met behulp van het Configuratiescherm op Windows 11

Het Configuratiescherm is een applet op Windows waarmee u systeembeheertaken kunt uitvoeren, zoals het maken van een beheerder van een gebruiker. U kunt het als volgt gebruiken om van een gebruiker een beheerder te maken op Windows 11:

Stap 1: Klik op uw pc op het menu Start.

Stap 2: Typ in de zoekbalk Controlepaneel.

Stap 3: Klik in de resultaten voor het Configuratiescherm op Openen in het rechterdeelvenster.

Stap 4: Klik op Gebruikersaccounts.

Stap 5: Klik op Accounttype wijzigen.

Stap 6: Klik op het gebruikersprofiel dat u wilt wijzigen.

Stap 7: Klik op ‘Het accounttype wijzigen’.

Stap 8: Selecteer de optie Beheerder.

Stap 9: Klik op de knop Accounttype wijzigen om de wijziging toe te passen.

Een gebruiker een beheerder maken met behulp van de opdrachtprompt op Windows 11

De opdrachtprompt is een invoerveld dat kan worden gebruikt om opdrachten uit te voeren. U kunt als volgt de opdrachtprompt gebruiken om van een gebruiker een beheerder te maken op Windows 11:

Stap 1: Klik op uw pc op het menu Start.

Stap 2: Typ in de zoekbalk Opdrachtprompt.

Stap 3: Klik in het resultaat op ‘Als administrator uitvoeren’ in het rechterdeelvenster om de opdrachtprompt te starten.

Stap 4: Voer in de opdrachtprompt de onderstaande opdracht in:

net localgroup administrators "UserAccountName" /add

Vervang “maria” door de accountnaam die u de beheerder wilt maken.

Stap 5: Klik op Enter op uw toetsenbord om de opdracht uit te voeren.

Een gebruiker een beheerder maken op Windows 11 met Windows PowerShell

Windows PowerShell is een programma voor taakautomatisering en configuratiebeheer. Het werkt vergelijkbaar met de opdrachtprompt, omdat u opdrachten voor Windows kunt invoeren. U kunt als volgt Windows PowerShell gebruiken om van een gebruiker een beheerder te maken op Windows 11:

Stap 1: Klik op uw pc op het menu Start.

Stap 2: Typ in de zoekbalk Windows PowerShell.

Stap 3: Klik op ‘Als administrator uitvoeren’ in het rechterdeelvenster om Windows PowerShell te starten.

Stap 4: Voer in PowerShell de onderstaande opdracht in:

Add-LocalGroupMember -Group "Administrators" -Member "username"

Vervang “maria” door de werkelijke gebruikersnaam van het account dat u beheerder wilt maken.

Stap 5: Klik op Enter op uw toetsenbord om de opdracht uit te voeren.

Voorkomen dat gebruikers nieuwe software installeren op Windows 11

Zoals eerder uitgelegd, krijgt u speciale privileges om aan te passen en wijzigingen aan te brengen als u beheerder bent van Windows 11. Als u daarom de activiteiten die gebruikers kunnen uitvoeren, zoals het installeren van nieuwe software, wilt beperken, heeft u beheerdersrechten nodig.

Leave a Comment