ການທົດລອງທາງດ້ານການຊ່ວຍສໍາລັບພະຍາດພັນທຸກໍາທີ່ຫາຍາກໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປັນຍາປະດິດ – ຂ່າວ

ການທົດລອງ ADNP/ketamine ແມ່ນການສຶກສາທາງດ້ານຄລີນິກຄັ້ງທຳອິດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳມາຈາກເຄື່ອງມືປັນຍາປະດິດຂອງສະຖາບັນການແພດ Precision Medicine. Matt Might, Ph.D., ຜູ້ອໍານວຍການ UAB Precision Medicine Instituteຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄດ້ໂດຍຜ່ານປັນຍາປະດິດໄດ້ເປີດປະຕູໄປສູ່ການປິ່ນປົວທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານການພັດທະນາທາງພັນທຸກໍາທາງພັນທຸກໍາທີ່ຫາຍາກ. ການຄົ້ນພົບທີ່ຕີພິມໃນ Human Genetics ແລະ Genomic Advances ແນະນໍາວ່າ ketamine ປະລິມານຕ່ໍາໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນປອດໄພ, ທົນທານດີແລະມີປະສິດທິພາບໃນການປິ່ນປົວອາການທາງດ້ານຄລີນິກໃນເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກກວດພົບວ່າມີໂຣກ neuroprotective ທີ່ຂຶ້ນກັບກິດຈະກໍາ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ມາຈາກການປ່ຽນແປງໃນ gene ADNP. ketamine ປະລິມານຕ່ໍາໄດ້ຖືກລະບຸວ່າເປັນເປົ້າຫມາຍການປິ່ນປົວທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບໂຣກ ADNP ໂດຍ Hugh Kaul Precision Medicine Institute ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Alabama ຢູ່ Birmingham. ຂໍ້ມູນນັ້ນໄດ້ຖືກສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ມູນນິທິການຄົ້ນຄວ້າເດັກ ADNP, ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຊັ້ນນໍາຂອງປະເທດຊາດໃນການຄົ້ນຄວ້າໂຣກ ADNP. ອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວໄດ້ໄປຫາຜູ້ສືບສວນຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າແລະການປິ່ນປົວ Seaver Autism ຢູ່ໂຮງຫມໍ Mount Read more…