ຕະຫຼາດອຸປະກອນຄວາມເປັນຈິງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນທົ່ວໂລກ, ທ່າອ່ຽງ ແລະຂໍ້ຈຳກັດສຳລັບ 2022-2031

ລາຍງານຕະຫຼາດໂລກຂອງອຸປະກອນຄວາມເປັນຈິງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 2022 – ຂະໜາດຕະຫຼາດ, ທ່າອ່ຽງ ແລະການຄາດຄະເນທົ່ວໂລກ 2022-2026 ບົດລາຍງານຕະຫຼາດໂລກອຸປະກອນຄວາມເປັນຈິງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງບໍລິສັດຄົ້ນຄວ້າທຸລະກິດປີ 2022 – ຂະໜາດຕະຫຼາດ, ແນວໂນ້ມ, ແລະການຄາດຄະເນທົ່ວໂລກ 2022-2026 LONDON, Greater LONDON, ອັງກິດ, ວັນທີ 31 ຕຸລາ 2022 / EINPresswire.com/ — ລາຍງານໄດ້ຖືກປັບປຸງໂດຍຜົນກະທົບສົງຄາມຢູເຄລນ-ຣັດເຊຍ ຫຼ້າສຸດຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດສໍາລັບທຸກອຸດສາຫະກໍາ 27+. ບົດລາຍງານຍັງສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະໂອກາດສໍາລັບການລອດຊີວິດຈາກວິກິດການນີ້. ອີງຕາມບົດລາຍງານການຕະຫລາດໂລກຂອງອຸປະກອນຄວາມເປັນຈິງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 2022 ຂອງບໍລິສັດຄົ້ນຄ້ວາທຸລະກິດ, ຂະຫນາດຕະຫຼາດອຸປະກອນຄວາມເປັນຈິງເພີ່ມຂຶ້ນຄາດວ່າຈະບັນລຸມູນຄ່າ 7.09 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2021 ຫາ 7.59 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2022 ໃນອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີປະສົມ (CAGR) ຂອງ 7.10%. ສົງຄາມຣັດເຊຍ-ຢູເຄຣນໄດ້ຂັດຂວາງໂອກາດການຟື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຢ່າງໜ້ອຍໃນໄລຍະສັ້ນ, ການຂັດຂວາງ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫຼາຍຕະຫຼາດທົ່ວໂລກ. ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດອຸປະກອນຄວາມເປັນຈິງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 9.92 Read more…