ລາຍງານຕະຫຼາດໂລກ 5G Technologies 2022: ເພີ່ມຂຶ້ນ

Dublin, ຕຸລາ. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — ບົດລາຍງານ “5G Technologies Global Market Report 2022” ໄດ້ຖືກເພີ່ມໃສ່ ResearchAndMarkets.com ຂອງ ການສະເຫນີ. ຕະຫຼາດເຕັກໂນໂລຢີ 5G ທົ່ວໂລກຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕຈາກ 20.23 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2021 ເປັນ 30.11 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2022 ດ້ວຍອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີ (CAGR) ຂອງ 48.8%. ຕະຫຼາດເຕັກໂນໂລຢີ 5G ຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕເຖິງ 99.76 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2026 ດ້ວຍອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີປະສົມ (CAGR) ຂອງ 34.9%. ອາເມລິກາເໜືອເປັນພາກພື້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດເຕັກໂນໂລຢີ 5G ໃນປີ 2021. ພາກພື້ນທີ່ກວມເອົາໃນບົດລາຍງານເຕັກໂນໂລຢີ 5G ແມ່ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ, ເອີຣົບຕາເວັນຕົກ, Read more…