Augmented Reality Head Up Display (AR HUD) ຕະຫຼາດ – ທ່າອ່ຽງຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ຂະຫນາດຕະຫຼາດ, ການແບ່ງປັນ ແລະການຄາດຄະເນເຖິງ 2028

ການປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການສະແດງຫົວເລື່ອງຄວາມເປັນຈິງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ (AR HUD) ແລະການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳແມ່ນບາງປັດໃຈຫຼັກທີ່ຄາດວ່າຈະຊຸກຍູ້ຕະຫຼາດໂລກໃນປີ 2028. PUNE, MAHARASHTRA, ປະເທດອິນເດຍ, ວັນທີ 6 ພະຈິກ 2022 /EINPresswire.com/ — ຂະໜາດຂອງຕະຫຼາດ Global Augmented Reality Head Up Display (AR HUD) ຈະບັນລຸເຖິງ XX ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2028. ສະຫຼຸບສັ້ນໆ: ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸປະຕິເຫດທາງຖະຫນົນແລະຄວາມຕ້ອງການສູງສໍາລັບການສະແດງ 3D AR head-up ຄາດວ່າຈະຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງຕະຫຼາດທົ່ວໂລກໃນໄລຍະເວລາຂອງການຄາດຄະເນ. ຂະຫນາດຕະຫຼາດ: XX ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2021, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດ: ຢູ່ທີ່ CAGR ຂອງ XX%, ທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດ: ຂະແຫນງການລົດຍົນຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ. ຂະຫນາດຂອງຕະຫຼາດ Augmented Reality Head Up Display Read more…